Skontaktuj się z nami!

+48 511 625 620 | info@hemp4active.pl

Regulamin

 

UWAGA! Jeśli posiadasz problemy zdrowotne lub masz wątpliwości co do zastosowania któregoś z  Produktów, zasięgnij opinii lekarza przed jego użyciem.  Informacje zamieszczone na stronach sklepu nie zastępują konsultacji z lekarzem specjalistą.

 

 • 1 DEFINICJE

DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

SPRZEDAWCA  - Athena Labs Sp. z o.o., adres ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa,  NIP 5242925543,

UŻYTKOWNIK – usługobiorca będący pełnoletnią osobą fizyczną,  posiadająca zdolność do dokonywania czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą w ramach Sklepu  umowę sprzedaży

SKLEP - sklep internetowy prowadzony pod adresem www.hemp4active.pl przez sprzedawcę

PRZEWOŹNIK - podmiot zajmujący się przewozem i dostarczeniem rzeczy, któremu wysyłający przekazuje: adres odbiorcy, wskazuje miejsce przeznaczenia, oznacza przesyłkę według rodzaju i ilości oraz sposobu opakowania, jak również wartości rzeczy szczególnie cennych.

DOSTAWA ZAMÓWIENIA -  moment, w którym Sprzedawca przekazał Zamówienie Przewoźnikowi w celu dostarczenia go do Klienta

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający założenie konta użytkownika

KONTO – następstwo prawidłowego wypełniania formularza rejestracji. Oznaczone adresem e-mail oraz hasłem przez klienta.  Znajdują się tu informacje podane przez Klienta w trakcie wypełniania Formularzu Rejestracji takie jak:  imię, nazwisko, adres, telefon czy adres e-mail.

HASŁO - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji przy użyciu formularza rejestracji w Sklepie.

PRODUKT – rzecz dostępna w Sklepie  będąca zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu

POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA – końcowy etap składania zamówienia przy użyciu Formularza Zamówienia. Po zapoznaniu się z regulaminem i użyciu przycisku „kupuję i płacę” Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulamin Strony oraz  obowiązek zapłaty za zamówienie.

REGULAMIN – oznacza niniejszy dokument, będący regulaminem Sklepu

ZEWNĘTRZNY SYSTEM PŁATNICZY -

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

 • 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Sklep, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.hemp4acrive.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Właścicielem sklepu internetowego jest Athena Labs Sp. z o.o., adres ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa,  NIP 5242925543,
 3. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 4. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu. 
 5.       Złożenie zamówienia (nawet, jeżeli od razu zostało opłacone) jest równoznaczne ze złożeniem sprzedawcy oferty nabyciaokreślonego produktu/produktów (którą sprzedawca może, według własnego wyboru, przyjąć lub odrzucić). Do finalnego zawarcia umowy sprzedaży dochodzi dopiero wówczas, gdy sprzedawca prześle klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany w formularzu adres e-mail.Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży, przez Sklep, jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.  
 6. Nasz sklep dołoży wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów. Błędne dane nie stanowią jednak podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów, korzystających ze Sklepu. Zmiany nie dotyczą tych Klientów, którzy zawarli umowę sprzedaży.

 

 • 3 KONTAKT
 1. Adres przedsiębiorstwa: Athena Labs Sp. z o.o., adres ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa,  NIP 5242925543, Adres poczty elektronicznej info@hemp4active.pl

 

 1. Konsument może porozumieć się ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego (www.hemp4active.pl/kontakt), poczty elektronicznej, telefonu lub korespondencji pocztowej.

 

 • 4 PŁATNOŚĆ I DOSTAWA
 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają należny w danym czasie podatek od towarów i usług VAT będąc cenami brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich bieżących zmian.
 2. Ceny nie uwzględniają kosztów Dostawy Zamówienia. Koszty Dostawy Zamówienia są doliczane jako oddzielna pozycja w „kasie”.  Informacja o cenie przesyłki jest podawana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Klient ma do wyboru dwie formy płatności za zakupiony towar: 1. Za pobraniem(płatne przy odbiorze kurierowi), 2. Przedpłata szybkim przelewem online.
 4. Przy wyborze płatności Przedpłata szybkim przelewem online umowa sprzedaży dochodzi do skutku pod warunkiem dokonania przedpłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane, zaś przedmiot wystawiany jest ponownie na sprzedaż.
 5. Towary wysyłane są za pośrednictwem przedsiębiorstw kurierskich działających pod firmą DHL Polska, DPD Polska  oraz InPost.
 • 5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną przez siedem dni w tygodniu, realizowane są natomiast w Dni Robocze w godzinach 8.00-15:00.
 2. Złożone przez Państwa zamówienia będą realizowane (przesyłka zostanie wysłana) w terminie do 24 godzin w dni robocze od momentu złożenia zamówienia. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby wysyłka realizowana była możliwie jak najszybciej.
 3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta, dostępnego na stronie Sklepu Formularza Zamówienia.
 4. Nieprawidłowo wypełnione Formularze Zamówienia nie będą rozpatrywane.
 5. Jeżeli w chwili złożenia zamówienia niektóre z oferowanych produktów nie będą dostępne, Klient zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej - w takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo anulowania zamówienia oraz zwrot ewentualnej przedpłaty.
 6. W razie podjęcia przez Klienta decyzji o rezygnacji z zamówienia (w przypadku gdy Sklep nie jest w stanie skompletować całego zamówienia) cała kwota zostanie zwrócona Kupującemu (w przypadku przedpłaty) na wskazany rachunek bankowy albo przekazem pocztowym.
 7. Zamówiony towar jest wysyłany do Klienta niezwłocznie po jego skompletowaniu.
 8. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia w formie elektronicznej na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
 9. Zakupione towary są dostarczane przez przewoźników pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 10. W przypadku odmowy przyjęcia paczki lub braku środków finansowych do uiszczenia (lub brak wyliczonej kwoty gdy kurier nie ma możliwości wydania tzw. reszty), o ile jest to paczka za pobraniem, Klient zobowiązany jest pokryć koszty kolejnej dostawy we własnym zakresie zgodnie z cennikiem przedsiębiorstwa kurierskiego.
 11. Wybór wysyłki za pobraniem jako formy dostawy wraz z rozliczeniem oznacza świadomość klienta o przygotowaniu kwoty równej wartości zamówienia widocznej w potwierdzeniu.
 12. Sklep zastrzega sobie, w razie wątpliwości, prawo do weryfikacji zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 13.    Klient wyraża zgodę na otrzymanie wiadomości e-mail  związanych z realizacją zamówienia na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail.
 14.    Klient wyraża zgodę na otrzymanie wiadomości SMS dotyczącej realizacji zamówienia, oraz akcji promocyjnych na podany w Formularzu Zamówienia numer telefonu.
 • 6 DOWODY ZAKUPU
 1. Do każdej przesyłki dołączamy dowód zakupu – paragon lub fakturę.

 

 • 7 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
 1. Istnieje możliwość wycofania swojego zamówienia.
 2. Aby anulować zamówienie należy wypełnić formularz kontaktowy dostępny na stronie sklepu lub wysłać wiadomość e-mail na adres poczty e-mail Sklepu.
 3. W każdym przypadku należy podać dane umożliwiające identyfikację zamówienia – numer ID.
 4. Nie można anulować zamówienia, gdy towar został już wysłany do Klienta

 

 • 8 WYMIANA
 1. Klient ma prawo wymienić kupiony towar w terminie do 10 dni  od zawarcia umowy. Chęć wymiany należy zgłosić (kontaktując się poprzez formularz kontaktowy lub e-mail) niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, a towar odesłać w terminie 10 dni od dnia doręczenia przesyłki. Przekroczenie terminów będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.
 2. Koszty przesyłki (w obie strony) w przypadku wymiany towaru ponosi Klient.
 3. Procedura wymiany dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie (tzn. towar nie może nosić śladów otwarcia, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony, a w szczególności oryginalne opakowanie).
 4. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń może być podstawą nieuwzględnienia wymiany.

 

 • 9 REKLAMACJA I GWARANCJA
 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
 2. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Klienta w momencie wydania mu towaru przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz Przewoźnika.
 3. Po otrzymaniu towaru zaleca się sprawdzenie przez Klienta stanu dostarczonej przesyłki w obecności Przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru lub też innych nieprawidłowości towaru zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Klienta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Klientowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.
 4. Reklamacji towaru Klient dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej.
 5. W przypadku reklamacji otrzymanego towaru prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wiadomości elektronicznej powinno znaleźć się wyjaśnienie dotyczące powodu składania reklamacji, oraz dane osobowe Klienta składającego reklamację.
 6. Do reklamowanego towaru zaleca się dołączyć dowód zakupu (paragon/fakturę VAT) lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
 7. Jeżeli produkt ma wadę, Klient może: żądać wymiany towaru na wolny od wad, albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 8. Klient nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę
 10. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 11. W przypadku, gdy Klient realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru domaga się wymiany towaru lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy odbywa się przez Klienta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na adres: Athena Labs Sp. z o.o., adres ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa,

Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni  od dnia jej złożenia.

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl