Skontaktuj się z nami!

+48 511 625 620 | info@hemp4active.pl

Zwroty i reklamacje

REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
 2. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Klienta w momencie wydania mu towaru przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz Przewoźnika.
 3. Po otrzymaniu towaru zaleca się sprawdzenie przez Klienta stanu dostarczonej przesyłki w obecności Przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru lub też innych nieprawidłowości towaru zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Klienta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Klientowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.
 4. Reklamacji towaru Klient dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej.
 5. W przypadku reklamacji otrzymanego towaru prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wiadomości elektronicznej powinno znaleźć się wyjaśnienie dotyczące powodu składania reklamacji, oraz dane osobowe Klienta składającego reklamację.
 6. Do reklamowanego towaru zaleca się dołączyć dowód zakupu (paragon/fakturę VAT) lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
 7. Jeżeli produkt ma wadę, Klient może: żądać wymiany towaru na wolny od wad, albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 8. Klient nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę
 10. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 11. W przypadku, gdy Klient realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru domaga się wymiany towaru lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy odbywa się przez Klienta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na adres: Athena Labs Sp. z o.o., adres ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa,

 Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni  od dnia jej złożenia.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl